Skrivförmågan hos unga svenskar brister – svårt att klara studier och arbete.

Unga idag möter inte de krav som ställs på deras förmåga att utrycka sig skriftligt när de ska läsa vidare på högskola och universitet eller söka ett kvalificerat arbete. Det visar två undersökningar som Novus utfört på uppdrag av Utbildningsradion. Den ena undersökningen riktade sig sig till chefer och den andra till universitets- och högskolelärare.

Nästan hälften av de tusen tillfrågade chefer svarade att de valt bort sökande i åldersgruppen 18-25 år på grund av brister i att utrycka sig skriftligt, trots att övriga krav varit uppfyllda.

Av universitets- och högskolelärare bedömer 69 procent att deras studenters skrivförmåga delvis eller inte alls motsvarar de krav som finns i utbildningen de undervisar i.

Läs mer om undersökningarna på SVT nyheter här.

Detta ledde även till en dokumentär från Utbildningsradion som ni kan se här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: