Sex av tio svenskar är negativa till reklam

Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. Redan 2015 gjorde vi deras första kartläggning och förändringen över tid är tydlig. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig.

Undersökningen visar att sex av tio svenskar är negativa till reklam. Allmänheten ogillar mest reklam i linjär-tv, i digitala play-tjänster och på internetsajter. Däremot är reklam på bio fortsatt mest omtyckt.

Ta del av hela rapporten på Sveriges Annonsörers hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: