En ökande majoritet vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en krympande minoritet vill att Sverige tar emot fler.

Det är resultatet av en opinionsmätning som Novus har gjort för SVT.

– Det är signifikanta förändringar i opinionen, både ökningen för dem som vill ha färre och minskningen för dem som vill ha fler, säger Novus’ vd Torbjörn Sjöström.

När det gäller frågan om ett volymmål, eller tak för antalet asylsökande, är osäkerheten stor bland väljarna.

Novus har frågat drygt tusen personer. Den största gruppen, 63 procent, svarar att de vill att Sverige tar emot färre asylsökande än 2019, då ungefär 22.000 sökte asyl. De som vill ha färre har ökat jämfört med förra gången frågan ställdes, 2018. Då var motsvarande andel 56 procent.

Läs mer om undersökningen på SVT Nyheter:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/storre-majoritet-vill-ha-farre-asylsokande

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: