Många svenskar är oroliga över ekonomin

Novus har på uppdrag av Fastighetsbyrån undersökt allmänhetens planer på att byta bostad och vad som oroar i samband med coronavirusets spridning.

Undersökningen visar att det som oroar svenskarna mest är om corona-situationen leder till att Sverige får en djup och långdragen ekonomisk kris (60 %), följt av att någon närstående blir smittad (51 %). Nära var tredje (31 %) känner oro för att deras/familjens privatekonomi blir kraftigt försämrad och 21 % är oroliga för att själva bli smittade. Minst oroliga är allmänheten för att de eller deras partner kommer att förlora jobbet (12 %), samt att de eller deras familjer tvingas byta bostad (4 %).

Fastighetsbyråns pressmeddelande går att ta del av här:

https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/artiklar/novusundersokning/

Om undersökningen

Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten i åldern 18–79 år. 1132 intervjuer genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 26–31 mars 2020. Deltagarfrekvensen var 65 %.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: