Oron för coronaviruset står just nu och väger

I ljuset av coronavirusets spridning i Kina och i andra länder, har Novus kartlagt i vilken grad allmänheten känner oro för coronaviruset. Vi har dels kartlagt om allmänheten känner stor oro för att coronaviruset ska komma till Sverige, och dels om man känner stor oro för att man själv ska drabbas av coronaviruset.

Frågorna allmänheten tagit ställning till:

De senaste dagarna har det stått mycket i medierna om ett nytt virus som spridits i Kina, coronaviruset. Vi ber dig ta ställning till följande påståenden om coronaviruset (med hjälp av en 5-gradig skala)?

Oro för att coronaviruset ska komma till Sverige

Vi konstaterar att fyra av tio svenskar (42%) instämmer i påståendet att de känner stor oro för att coronaviruset ska komma till Sverige – och nästan lika många, tre av tio (31%), tar avstånd från påståendet. Vi ser alltså två relativt stora grupperingar som befinner sig i varsitt hörn när det gäller oron för coronaviruset.

Så ur allmänhetens perspektiv, rent orosmässigt, står coronavirusfrågan just nu och väger.

Tittar vi närmare på olika undergrupper, så konstaterar vi att kvinnor, personer i åldern 65-79 år samt personer med grundskoleutbildning i högre grad än andra instämmer i att de känner stor oro för att viruset ska komma till Sverige. Män, yngre personer (18-29 år) samt de med universitetsutbildning tar i högre grad än andra avstånd från att de känner stor oro.

Oro för att jag själv ska drabbas av coronaviruset

Det är betydligt färre som instämmer i att de känner stor oro för att de själva ska drabbas av coronaviruset. Två av tio svenskar uppger detta – att jämföra med drygt fem av tio som tar avstånd från att de känner stor oro. En majoritet av allmänheten uppger alltså att de inte känner stor oro att drabbas själva.

Bland de undergrupper som i högre grad än andra instämmer i att de känner stor oro för att drabbas själva, finns grundskoleutbildade samt kvinnor.

Läs mer om undersökningen i vår kortrapport som finns att ladda ned här: Novus allmänheten oro coronaviruset feb 2020

Kontaktperson
Peter Blid
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: