Drygt 1,2 miljoner svenskar har utsatts för cyberbrott

Enligt en färsk undersökning om cyberbrott, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ser vi att drygt 1,2 miljoner svenskar någon gång har utsatts för cyberbrott. När vi tittar närmare på resultatet ser vi också att nästan var tredje person oroar sig för att utsättas för denna typ av brottslighet.

När vi frågar allmänheten hur de brukar formulera sina lösenord svarar drygt en av tre att de använder sig av enklare lösenordskombinationer, så som abc, 123, vilket leder till att man lätt faller offer för cyberbrott. Inte minst i samband med den allt mer digitaliserade världen löper vi allt större risk att utsättas för brott på nätet.

Om du och ditt företag är intresserad av att ta reda på mer om ämnet så finns vi bara ett samtal bort.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: