Hot och våld mot Sveriges poliser ökar

Novus har tillsammans med Polisförbundet intervjuat drygt 2900 poliser där man kartlagt polisernas arbetssituation.

Resultaten visar bland annat att polisens utsatthet för hot och våld ökat de senaste två åren. Hälften av de yrkesverksamma poliserna som deltagit i undersökningen svarar att våldet mot polisen har blivit grövre och var fjärde uppger att våldet också blivit mer utstuderat. En grupp inom polisen som är särskilt utsatt är den så kallade ingripandeverksamheten, där utsattheten för våldet ökat i ännu högre utsträckning. Våldet yttrar sig oftast i hot, våldsamt motstånd, slag, sparkar och spott. Där polisen fritt i undersökningen fått beskriva hur våldet också kan te sig så beskrives det att gärningsmän kartlägger polisens levnadssituation för att sedan använda informationen på ett hotfullt sätt.

Vidare svarar åtta av tio yrkesverksamma poliser att de upplever att det aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att förebygga våld mot poliskollegor.

Novus har en lång och gedigen erfarenhet av medlemsundersökningar och detta är ett exempel på hur man kan kartlägga problem inom en särskild yrkesgrupp. Denna typen av undersökning kan också göras på sikt för att få en ökad förståelse för hur en grupps upplevelse förändras över tid.

Om du och din verksamhet är intresserad av att lära sig hur era anställda/medlemmar har det, finns vi bara ett samtal bort.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: