Allmänhetens kunskap om binas situation har ökat

På flera håll runt om i landet uppmärksammas nu Naturskyddsföreningens satsning ”Operation: Rädda bina” och de resultat satsningen har lett till. Novus, som fick i uppdrag att följa upp satsningen, kan visa på att allmänhetens kunskap om binas situation har ökat och att fler har gjort insatser för bina idag jämfört med i våras.

86 procent av svenska folket kände i april, då ”Operation: Rädda bina” startade, till att bin och andra pollinatörer är hotade. Den siffran hade ökat till 91 procent i augusti, då den uppföljande undersökningen genomfördes.

Att göra om en del av gräsmattan till äng är den åtgärd, för att rädda bin och andra pollinatörer, som har ökat mest i kännedom hos allmänheten. Det är också den åtgärd som har ökat mest av de insatser som genomförts sedan i våras. ”I april var det 8 procent som svarade att de gjort om en bit av gräsmattan till äng för binas skull. I augusti hade den siffran stigit till 17 procent – alltså mer än en fördubbling.”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande den 4 september.

Hela Naturskyddsföreningens pressmeddelande går att ta del av här, där de även listar var i landet flest räddningsinsatser har genomförts.

Undersökningarna genomfördes i april respektive augusti bland svenska allmänheten i åldern 18-79 år. 1027 respektive 1026 intervjupersoner tillfrågades (ingen person har kunnat svara på undersökningen vid mer än ett tillfälle) med svarsfrekvenser på 59 respektive 60 procent.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: