Novus förstärker och anställer Per Grenert

Novus har en stor efterfrågan på sina tjänster. För att möta denna efterfrågan har Novus anställt Per Grenert, som har en lång erfarenhet av insiktsgenererande undersökningar.

Per Grenert är anställd som Senior Consultant och kommer närmast från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Han är en mycket erfaren konsult med ett förflutet från flera undersökningsföretag. Han har arbetat med marknadsanalys i över 20 år och är i grunden sociolog. Per sitter även i styrelsen för branschorganisationen Swedish Insighters. Han har ett särskilt intresse i lyckoforskning och är en efterfrågad föreläsare i ämnet.

— I höstas anställde vi två nya konsulter, och nu har jag glädjen att välkomna ytterligare en ny kollega. Per har ett gediget CV med erfarenhet från flera undersökningsföretag. Med sin kompetens, sitt engagemang och driv kommer han att förstärka vårt redan starka konsultteam. Vi ser fram emot höstens utmaningar och tillströmning av nya kunder. Jag är så glad att få hälsa Per välkommen till Novus, säger Gun Pettersson, Business Director på Novus.

Per började på Novus den 23 april 2019.

Om Novus

Novus är ett av landets ledande analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: