HALVÅRSRAPPORT 2018/2019: 24,75% omsättningsökning och ökad vinst

Idag släppte Novus sin halåvårstrapport för juli- december 2018

Halvåret juli – december 2018/2019

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 27 906 (22 370)
Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 783 (1 556)
Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 391 (1 220)
Resultat per aktie uppgick till SEK 0,13 (0,12)

VD Kommentar

Under första halvåret 2018/2019 var omsättningsökningen 24,75%, med ett positivt rörelseresultat på kSEK 1 783 (1 556).

Vi kan konstatera en fortsatt omsättningsökning och en resultatförbättring jämfört med samma halvår föregående år. Novus fortsätter att växa och har nya lokaler, fler anställda och vi ser en ökad efterfrågan på våra undersökningar.

Det är mycket tillfredsställande att se hur efterfrågan på kunskap och trovärdiga undersökningar fortsätter att växa.Tiden efter valet befarade vi skulle kunna vara ett vakuum för kunder. Vi såg nämligen en nedgång under förra regeringskrisen hos alla typer av kunder, både politiska och i näringslivet. Nu kan vi konstatera  att efterfrågan på våra tjänster är större än någonsin, främst bland privata företag. De politiska undersökningarna är en mindre del av Novus´ affärsverksamhet. Rapporteringen kring de politiska undersökningarna  dominerar dock branschens medieutrymme.

Därför var det strategiskt mycket viktigt att kunna visa att våra väljarundersökningar var tillförlitliga. Novus/SVT väljarbarometrar visade under en lång period det komplicerade läge som de politiska partierna spenderade 131 dagar efter valet att reda ut. Valresultatet kom inte som någon överraskning. Ett tydligt exempel på hur viktigt det är för alla att förhålla sig till verkligheten. En korrekt pålitlig nulägesbild är vad Novus levererar till alla våra kunder.

Torbjörn Sjöström / VD

Om Novus

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa förståelse. En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus´ kunder vill generellt ha svar på Hur; hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

Vad Varför Hur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur detta är användbart i kundens verksamhet.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm. Bolaget är noterat på Spotlight stockmarkets (hette tidigare Aktietorget) sedan juni 2007.

Ladda ned Novus Halvårsrapport här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: