7 av 10 chefer frågar om svaga sidor på jobbintervjun

Novus har på uppdrag av Ledarna genomfört en undersökning med 1048 chefer. Av dessa uppgav 69 % att de alltid eller oftast frågar efter kandidatens svaga sidor på en anställningsintervju. Endast tre procent svarade att de aldrig ställer frågan.

Nedan kan du läsa mer om undersökningen samt få tips på hur du bäst tacklar jobbintervjuns svåraste fråga.

Läs mer om undersökning här

 

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: