Novus undersökning om orsaken till inställningen till Asyl

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ
Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1003 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år 9 – 16 maj 2018.

I bilden ovan finns alla tre frågor. Bilden är interaktiv, kan visas i helskärm via en knapptryckning, och det är fyra “sidor” där sida 2-4 innehåller de olika svarsgrupperna på fråga tre.

Bakgrund

Att en majoritet är för en mer restriktivare asylpolitik vet vi sedan tidigare. Men varför det är så såg vi inte många svar på. Är det för att kunskapen är för låg? Påverkas man av att veta fakta när man får frågan? Och varför svarar man som man svarar. Vi bestämde oss för att titta lite vidare på detta för att bättre förstå vad som ligger bakom detta. Först ett kunskapstest, sedan en fråga om att ta emot fler eller färre asylsökande, och slutligen en helt öppen fråga om varför man svarade som man svarade. DEssa öppna svar har kvantifierats och finns med på flik 2-4 i grafen ovan.

Kommentar

Flest svarar rätt på kunskapsfrågan om hur många asylsökande som kom 2017. Något som förvånade mig då jag trodde att anledningen till varför en majoritet svarat att de vill ta emot färre asylsökande/flyktingar är pga att man inte förstått hur kraftigt det minskat sedan toppen 2015.

När man fick reda på antalet ansåg ändå 56 % att vi skulle ta emot färre, något som förvånade mig ännu mer med tanke på att det är långt ifrån den nivå vi hade vid toppen 2015. Men när jag såg de öppna svaren så förstod jag. Det är lätt att utifrån den politiska retoriken tro att väljarna inte är så insatta. Denna undersökning visar att det är tvärtom, man är mer insatt än den politiska retoriken i debatterna verkar påskina.

Anledningen till varför man vill ta emot ännu färre är inte främst pga kulturkrockar eller ökad brottslighet utan för att integrationen inte fungerar. De flesta svarar att vi måste ta hand om de som kommit. När vi kan konstatera att flykting/integration ligger på andra plats i Novus senaste sakfrågeägarskap undersökning från april betyder det att integrationen är det viktigaste. Man ser flyktingförläggningarna. Man ser kostnaden. Man ser människovärdet som inte tas till vara. Målet är inte överlevnad och någon stans att bo, utan att få ett bra liv, något som jag tolkar att väljarna inser och därför säger att vi inte kan ta emot fler förrän vi har kommit längre med integrationen.

Sedan finns det så klart en oro kring kulturkrockar och att det leder till ökad brottslighet. Men den var lägre än jag trodde. Det är inte ofta jag blir förvånad, men här blev jag det. Jag borde inte bli det egentligen. Men det är lätt att dras med i den polariserade tonen det blir i politiska debatter och på ledarsidorna. Svenskarna är extrema i sin tolerans. Den finns kvar, även om det inte syns i det offentliga rummet, men vi får inte glömma det.

Torbjörn Sjöström

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: