Novus/SVT Väljarbarometer blir ännu större och bättre

Från februari 2018, ett år efter att samarbetet med SVT inleddes och med 7 månader kvar till valet förbättrar Novus väljarbarometern på flera plan.

Sammanfattning

Novus lanserar nu sin största metodförbättring någonsin, med flera förbättringar.

Väljarbarometern utgår fortfarande från ett OSU och basen är minst 5000 intervjuer varje månad, en ökning från tidigare 4000, där den stora majoriteten kommer att intervjuas via telefon (fast eller mobil).

Men vi går över till en s.k. multimode undersökning, där man kan om så behövs/efterfrågas svara på undersökningen även via SMS, e-post och post. Vi ökar även antalet språk undersökningen kan genomföras på.

  • Fler intervjuer, från 4000 till 5000
  • SMS
  • E-post
  • Post
  • Flera språk:
    engelska, serbokroatiska, sorani kurdiska med arabiska bokstäver, arabiska

Utöver tidigare metodhöjande åtgärder

  • Kompletterande frågor
  • Nummerpresentation (Novus står som avsändare)

Dessa förändringar hjälper till att framtidssäkra Novus väljarbarometer och minska risken att framtida snedvridningar i urvalet skulle ske. Vi täcker också upp i grupper som tidigare pga. språkproblem eller saknar telefonnummer inte kunde bli utvalda för intervju.

En mycket bra väljarbarometer blir ännu lite bättre, utan att för den delen lämna den vetenskap och beprövad erfarenhet som finns.

Läs mer om Novus metoduppdatering här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: