Stort stöd för det nordiska samarbetet

Novus har på uppdrag av Nordiska ministerrådet genomfört en omfattande undersökning med invånare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island samt Färöarna, Grönland och Åland. Resultatet från undersökningen visar att det genomgående finns ett högt stöd för samarbete mellan de nordiska länderna; över 90 procent ser samarbetet mellan länderna som ganska eller mycket viktigt. Det politiska område som de boende i Norden pekar ut som särskilt viktigt när det gäller samarbete är försvar- och säkerhet.

Undersökningen ligger till grund för den rapport som publicerades i samband med Nordiska rådets årsmöte i Helsingfors. Statsminister Stefan Löfven kommenterade undersökningens resultat i Ekot och uttalade sig följande samarbetets viktighet:

“– Vi vet om att medborgarna i de nordiska länderna tycker att Norden är bekant, det är hemvant, det är familjärt och det känns tryggt. Det är en region som har hållit på att integreras under så många år”

Här finns hela inslaget från Ekot

Är man intresserad av läsa mer om undersökningens resultat finns rapporten tillgänglig nedan:

Rapport: Ett värdefullt samarbete

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: