Invandring och integration fortsatt den viktigaste frågan

Novus genomför regelbundet undersökningar om vilka frågor som är de viktigaste för väljarna. I mätningen för augusti är invandringen är fortsatt den viktigaste politiska frågan enligt svenska folket. Men den sjunker och avståndet till sjukvården som är näst viktigast är endast en procentenhet. Frågan ökade stort i viktighet under hösten 2015 men ökningen har nu avtagit och vi ser tendenser till minskning.
 

Lag och ordning är den enda fråga som tydligt ökar i prioritering och är nu på en delad fjärdeplats tillsammans med jobbfrågan, landets ekonomi hamnar därmed på en sjätteplats. Sommarens rapportering om bl.a. bilbränder är sannolikt en anledning till den fortsatta ökningen. Sedan mars 2016 har lag och ordning ökat från 33 % till 43 %, vilket är en kraftig ökning.

Nedan finns rapporten att läsa i sin helhet.

Novus rapport: Viktigaste politiska frågan

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: