Elever positiva till mobilförbud i skolan

Novus har på uppdrag av Telenor genomfört en undersökning om elever och mobiltelefoner. Undersökningen visar att fyra av tio elever mellan 10-15 år har totalt mobilförbud i skolan. Av de elever som har totalt mobilförbud i skolan anser sex av tio att de tycker förbudet är bra.

Klipp från TV4-Nyheterna

Läs artikeln i Lärarnas Tidning

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: