6 av 10 barn i Sverige har inte genomgått en synundersökning

Novus har på uppdrag av Optikerförbundet och Optikbranschen genomfört en undersökning med barn i Sverige mellan 8 – 18 år som visar att 60 procent av barnen inte genomgått en synundersökning. En femtedel av föräldrarna i undersökningen uppgav att de litar på skolans ansvar för barnens syn.

Läs Optikerförbundets pressmeddelande här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: