Novus nyhetsbrev April: Tips inför Almedalen

Vad är en undersökning?

En undersökning kan definieras som ”en process eller aktivitet som utförs i syfte att erhålla kunskap”. Men den mentala bilden kring undersökningsbranschen, för många, är att samla in ett antal svar (1000 st) och sedan blir det en nyhet eller siffra man inte vet vad man ska göra med. Det är lätt att fastna i datainsamlingen och glömma grunden med undersökningar. Att erhålla kunskap. På Novus pratar vi om att vi jobbar med att ta fram den upplevda sanningen kring en fråga. Men det är väldigt lätt att fastna i de praktiska utmaningarna kring att samla in svar, delar i hantverket inte produkten som våra kunder köper av oss.

Novus uppgift är faktiskt att kunna svara på tre frågor:

Vad tycker man i en viss fråga?
Varför har man den åsikten?
Hur skall vi agera som varumärkesägare utifrån denna kunskap?

PR-undersökningar stannar oftast vid vad, men nästan alla andra undersökningar som Novus genomför utgår från varför eller hur.

Vid varför och hur så blir datainsamlingen bara en del, det är mer beroende av kunskap, erfarenhet och analyser. Men vad är meningen med att veta vad folk tycker om man inte förstår varför? Affärsdrivande verksamhet behöver förståelse och insikter, inte bara hård fakta.

 

I detta nyhetsbrev kommer vi ge tips om Almedalen, något som kanske mer kretsar kring vad för att kunna hänga upp ett seminarium på t.ex, men för att verkligen skapa intresse så är varför mer intressant, så kan ert seminarium t.ex. kretsa kring hur man åstadkommer en förändring. Där kommer Novus erfarna konsulter in.
Intressant fakta, Novus anställda har i genomsnitt 14 års erfarenhet av research och att hjälpa våra kunder att få svar på de tre små frågorna som är kärnan i Novus undersökningar.

Almedalen: Tre tips för en lyckad undersökning

Det drar ihop sig till Almedalsveckan. Veckan, som har utvecklats till att bli en av Sveriges största mötesplatser inom politik och samhälle, är idag ett viktigt forum för att skapa genomslag. En undersökning är här perfekt som faktagrund, diskussionsunderlag, för att skapa intresse och för att få besökare till just ert seminarium – men också för att nå igenom det enorma brus som är i massmedia under denna vecka. Det är helt enkelt en bra försäkring för att kunna säkerställa att den investering som görs på plats i Almedalen ger resultat.
En väl genomförd undersökning kan ge budskap tyngd i Almedalen och vi på Novus märker hur spännande undersökningsidéer börjar ta form hos våra kunder. Här krävs det goda förberedelser – men hur ska man tänka i förarbetet? Nedan följer tre tips för ett lyckat förarbete:

• Ställ rätt frågor

Det krävs en hel del statistiska grundregler och ett skickligt hantverk för att få fram ett tillförlitligt svar på en fråga men det gäller också att verkligen ställa de rätta frågorna. Vad vill du egentligen ta reda på, och varför? Ta gärna stöd av en undersökningskonsult i förarbetet för att formulera rätt frågor för ditt syfte.

• Tänk på tillförlitligheten

Publicering och genomslag ställer höga krav på tillförlitlighet. Att tydligt kunna redovisa var, när och hur en undersökning är genomförd är en förutsättning för tillförlitligheten. Försäkra dig om att urvalet för undersökningen är slumpmässigt utvalt, till exempel genom en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. Se även till att avsändaren av undersökningen förknippas med tillförlitlighet bland allmänheten och i media.

• Tydliggör syftet med undersökningen

En undersökning utan ett tydligt syfte förlorar tyngd. Fundera noga över vad undersökningen ska bidra med – ju mer konkret, desto bättre förutsättning för genomslag. Dela gärna upp syftet i underpunkter för att göra det mer konkret. Ringa in målgruppen och fundera över vilka ni i slutändan vill kunna uttala er om och påverka.

Förutsättningar för publicering

Att välja Novus som undersökningsföretag skapar goda förutsättningar för publicering: under Almedalsveckan 2015 var Novus det mest citerade undersökningsföretaget i svensk press. Var tredje artikel var en Novusundersökning (31%). Detta enligt Retrievers statistik baserat på 1 182 artiklar som refererar till de undersökningsföretag citerade i svensk media under perioden.

Novus VD vinner pris

Tidningen European CEO har utnämnt Novus VD Torbjörn Sjöström till Europas bästa VD inom undersökningsbranschen (Market Research Industry). Priset överlämnades till Torbjörn den 11 april 2016. Alla pristagare kommer att offentliggöras först i januari 2017. Priset har delats ut sedan 2012 och tidigare pristagare är bl.a. F-Secures, JP Morgans, Telenors och Amazons VD.

Detta är första året en undersöknings-VD är med bland vinnarna.

– Novus är ett av Sveriges mest välkända undersökningsföretag, att vi har uppmärksammats internationellt på detta sätt var en glad överraskning. Jag är otroligt stolt över att få denna utmärkelse. Det hade inte varit möjligt utan Sveriges bästa undersökare som jag har äran att ha som kollegor. Samtidigt har jag svårt att ta in omfattningen av detta, det känns lite överväldigande, säger Novus VD Torbjörn Sjöström.

Torbjörn blev även utnämnd till Sveriges bästa kommunikationskonsult 2014.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: