Novus/Tv4 75 % anser det var rätt av Kaplan att sluta

Novus har genomfört en snabbmätning för TV4 med anledning av Mehmet Kaplans avgång idag
1001 intervjuer har genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel 2016-04-18

Ladda ned rapporten här: Novus TV4 Kaplan avgång

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: