Vad tycker svenskarna om flyktingpolitiken?

Peter Esaiasson, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet skriver tillsammans med Novus VD Torbjörn Sjöström på Politiologerna om vad svenskarna tycker om flyktingpolitiken. Novus har undersökt vilken flyktingpolitik hade svenska folket valt om de fått bestämma så här i efterhand – den svenska eller den danska? För att ta reda på det har frågan om Sverige eller Danmark fört den bästa flyktingpolitiken under 2000-talet ställts vid två olika tillfällen.

Resultaten i vittnar om en splittrad opinion. Mellan 31 och 39 procent av respondenterna tycker att Sverige har för den bästa politiken. Närmast exakt lika många föredrar den danska politiken framför den svenska (skillnaden till Sveriges fördel på en respektive tre procentenheter är inte statistiskt signifikant). Och en betydande del av respondenterna (mellan 22 och 36 procent) är kritiska mot båda ländernas politik eller vill inte ta ställning.

Läs hela inlägget på Politiologerna

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: