Stort stöd för regeringens flyktingpolitik

Nästan 70% tycker att regeringens förslag om hårdare asylregler är bra, visar en mätning som Novus gjort på uppdrag av SVT Nyheter.

korthet innebär de skärpta reglerna att tillfälliga uppehållstillstånd på 1-3 år ska vara regel i stället för permanenta uppehållstillstånd. Möjligheterna till anhöriginvandring begränsas och försörjningskraven skärps. Lagen ska gälla i tre år.

I Novusmätningen är en tydlig majoritet för förslaget. 69 procent av de tillfrågade har svarat att de tycker att förslaget är ganska eller mycket bra, 22 procent svarar att det är ganska eller mycket dåligt.

Läs artikeln på SVT Nyheter här

Ladda ned rapporten här:

Rapport Novus SVT Flyktinglag

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: