Bostadsbristen det som unga oroar sig över mest

Novus har på uppdrag av Linnéuniversitetet genomfört en undersökning där över 1000 unga svenskar har intervjuats om sin oro inför framtiden.

94 procent av svenska ungdomar mellan 18-25 tycker att bostadsbristen är den största samhällsutmaningen. 39 procent tror dessutom att bostadsbristen kommer fortsätta öka under de närmaste 15 åren.

Förutom bostadsbristen anser de unga i studien att de största samhällsutmaningarna är arbetslöshet, klimatförändringar, psykisk ohälsa och diskriminering. Studien visar också att 42 procent av de tillfrågade känner oro när de tänker på sin egen framtid.

LÄS artikeln i dagens nyheter

Läs hela Linnéuniversitets rapport här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: