TV4/Novus Väljarbarometer 1 september 2014: Sverigedemokraterna tungan på vågen

I TV4/Novus väljarbarometer för den senaste veckan återtar
Sverigedemokraterna rollen som tungan på vågen samtidigt
blockskillnaden minskar.

Andelen osäkra väljare har nu minskat kraftigt ned till 13,7 %
motsvarande nivå inför valet 2010 var 11,2 %

Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd

Novus har för den här mätningen intervjuat 2183 personer per
telefon under tiden 25 – 31 augusti 2014. Andelen osäkra väljare är
13,7 procent.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: