Förståelse för politiska ord och begrepp

Novus har tittat närmare på allmänhetens förståelse för olika politiska termer och begrepp. Vi valde ut 14 ord som mer eller mindre ofta dyker upp i politiska debatter, politisk nyhetsrapportering och debattartiklar.

Förståelsen för den politiska vokabulären är viktiga för att förstå och följa med i debatten, och brist för förståelse för de ords som används försvårar detta.

Vi ser i undersökningen att osäkra väljare, de som tycker det är svårt att följa med i den politiska debatten och de som inte är intresserade av politik generellt har lägre förståelse för orden vi har med i undersökningen.

För mer information, se rapporten här

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: