TV4 Skolan, 81% anser att Staten bör ha huvudansvaret

Novus har på uppdrag av TV4 genomfört en undersökning för att få reda på svenska folkets syn på vem som bör ha huvudansvaret för den svenska grundskolan

Tycker du att staten eller kommunen har huvudansvaret för hur skolan fungerar idag?

 

 

Partisympati

 

 

 

 

 

 

Totalt

M

S

MP

SD

M+FP+C+KD

S+V+MP

Staten

58%

56%

58%

62%

59%

55%

61%

Kommunen

37%

40%

39%

29%

39%

42%

34%

Vet ej

5%

3%

3%

9%

2%

4%

5%

Redan idag anser 58% att det är staten som har huvudansvaret för hur skolan fungerar idag, endast 37% anser att det är kommunen. Vi låste medvetet in frågan i dessa två svarsalternativ, men vi vet från tidigare mätningar att det är mellan dessa två alternativ som svenska folket väljer mellan.

Det intressanta här är att man faktiskt redan idag anser att det är staten som har huvudansvaret.

Det är inga nämnvärda skillnader i åsikter kring denna fråga baserat på partisympati.

Tittar vi på fråga frågan bland de som idag har barn i grundskolan:

Tycker du att staten eller kommunen har huvudansvaret för hur skolan fungerar idag?

 

Totalt

Har barn i grundskolan

Staten

58%

48%

Kommunen

37%

49%

Vet ej

5%

3%

Detta indikerar ett eventuellt kunskapsgap, de som har barn i grundskolan i dag, svarar i högre grad att det är kommunen som idag har huvudansvaret.

Fråga:

Vem tycker du ska ha huvudansvaret för skolan?

 

 

Partisympati

 

 

 

 

 

Totalt

M

S

SD

M+FP+C+KD

S+V+MP

Staten

81%

87%

78%

82%

86%

83%

Kommunen

13%

8%

19%

14%

9%

13%

Ingen av dessa

1%

2%

1%

1%

Vet ej

5%

4%

3%

3%

4%

4%

Här ser vi en rejäl ökning av hur man tycker att det borde vara jämfört med hur man tror att det är. Hela 81% anser att staten borde ha huvudansvaret.

Motsvarande siffra från Juli 2013 var 63% i en liknande Novus mätning för Lärarnas Riksförbund.

Genom att inte fråga direkt om driftsform, tex “tycker du att skolan skall förstatligas?” så minskar vi effekten kring det troliga problemet med kännedomen. Som vi ju ser i undersökningen så anser redan idag 58% att staten har huvudansvaret, detta samt skillnaden mellan de som har barn i grundskolan samt de som inte har det, kan tyda på att många redan idag tror att det är statens som är huvudman för grundskolan.

Vi kan också jämföra hur man tror det är idag mot hur man vill att det skall vara. Ordet förstatliga är också ett värdeladdat ord och riskerar att låsa in kring enbart en faktisk driftsform.

Men genom att titta på ansvaret, vem som förväntas ha det samt vem man vill skall ha det ger en öppnare spelplan. Ansvaret kan ju regleras på flera olika sätt.

Det som sannlikt ligger bakom dessa åsikter är att man efterfrågar en mer jämlik skola, ett centralt ansvar anses minska de klyftor som även påvisas i PISA mätningen.

Ladda ned rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: