Gapminder – The Ignorance Survey

CNN publicerade idag Gapminder och Novus amerikanska undersökning i project Ignorance. Nyheten var en av de mest lästa under stora delar av dagen

Novus utvecklar och genomför en större studie tillsammans Gapminder i syfte att kartlägga allmänhetens kunskapsnivå om de viktigaste globala trenderna. Vi har gjort studien i flera länder, och hittills har bl.a. DN, BBC, CNN gjort större upslag om projektet och om Hans Roslings strävan att levandegöra statistik och råda bot på stora missuppfattningar om globala frågor.

Syftet med studien från Gapminders sida är de ska få en ökad förståelse av hur utbredd bristen på kunskap om globala utvecklingsfrågor är hos allmänheten, då de har anat att det finns stora kunskapsluckor i ämnet. Detta har de nu fått bekräftat.

Novus och Gapminder har ett tätt samarbete runt utformning och genomförandet av The Ignorance Survey, och planerar att genomföra studien i rad länder framöver.

CNN publicerade idag den amerikanska delen av undersökningen.

Läs artikeln på CNN här

Publicerade resultat för Sverige i och med DN:s publicering finns här

Publicerade resultat för USA finns här

Publicerade resultat för Storbritannien finns här

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: