Gapminder – The Ignorance Survey

Novus genomför och utvecklar en större studie tillsammans med Gapminder i syfte att kartlägga kunskapsnivån om globala frågor. Gapminder vill få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är hos allmänheten om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och förändringstakt.

Vi har gjort studier i ett flertal länder, bl.a. i Sverige, USA och Storbritannien, och ambitionen är att utföra studien globalt. En serie mätningar har gjorts, sammanlagt drygt 15000 intervjuer, under våren och hösten 2013 med frågor om en rad olika ämnen runt global utveckling såsom:
*Demografi
*Hälsa/sjukvård
*Klimat

Här presenteras några av de frågor vi ställt inom ramen för projektet The Ignorance Survey så här långt. Frågorna i denna undersökning har också ställts i USA och resultaten för dem finns här

Mätningarna i Sverige har gjorts i Novus riksrepresentativa Sverigepanel med drygt 1000 respondenter i varje mätning. Panelen är slumpmässigt rekryterad via telefon. För mer info se här. Denna undersökning besvarades av 1021 personer under perioden 7-19 november 2013.

Mer information om Gapminder: www.gapminder.org och projektet här

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: