Novus/TV4: Dåligt att avskaffa allmän värnplikt

Novus har på uppdrag av TV4 undersökt svenska folkets åsikt kring försvaret och allmän värnplikt.

Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 9-11 januari 2014

Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. För alla nedbrytningar hänvisas till datatabellerna. Var uppmärksam på baserna i datatabellerna. Om en undergrupp understiger 50-100 så bör man tolka siffrorna med försiktighet då felmarginalen blir väldigt stor. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

 

Fråga 1:

Generellt sett, vad är ditt förtroende för Sveriges militära försvar?

 

Generellt sett, vad är ditt förtroende för Sveriges militära försvar?

 

 

Totalt

M+FP+C+KD

S+V+MP

SD

1 mycket lågt

20%

16%

18%

45%

2

28%

31%

31%

22%

3

31%

31%

32%

20%

4

9%

11%

8%

10%

5 mycket högt

1%

3%

1%

1%

Vet ej

10%

7%

9%

2%

Högt förtroende

10%

14%

9%

10%

Lågt förtroende

48%

48%

49%

67%

 

En klar övervikt bland svenska folket har ett lågt förtroende för Sveriges militära försvar. Generellt sätt är åsikterna likvärdiga oavsett om man sympatiserar på Alliansen eller S+V+MP. SD sympatisörer avviker genom ett ännu lägre förtroende.

Fråga 2:

Anser du att Sverige bör öka eller minska sitt militära försvar?

Anser du att Sverige bör öka eller minska sitt militära försvar?

 

 

Totalt

M+FP+C+KD

S+V+MP

SD

Öka

46%

53%

38%

74%

Bibehålla som idag

27%

30%

31%

14%

Minska

12%

10%

17%

6%

Vet ej

15%

8%

14%

6%

 

En klar övervikt av svenska folket vill öka det svenska försvaret. SD sympatisörer vill i absolut högst omfattning öka det militära försvaret.

 

Fråga 3:

Tycker du att det var en bra eller en dålig idé att avskaffa allmän värnplikt?

Tycker du att det var en bra eller en dålig idé att avskaffa allmän värnplikt?

 

 

Totalt

M+FP+C+KD

S+V+MP

SD

Bra

32%

36%

32%

26%

Dåligt

59%

58%

58%

71%

Vet ej

10%

7%

10%

3%

 

Även avskaffandet kring frågan om avskaffandet av allmän värnplikt så är åsikterna relativt samstämmiga oavsett politiska sympatier, förutom  bland SD sympatisörer som i högre grad anser att det var dåligt att avskaffa allmän värnplikt.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: