Novus och Gapminder i unikt samarbete

Rapporten finns att ladda ned här

Novus utvecklar och genomför en större studie tillsammans  med Gapminder i syfte att kartlägga kunskapsnivån hos den svenska allmänheten om de viktigaste globala trenderna. Avsikten är att därefter göra liknande studier i ett flertal andra länder.

Syftet med studien är att få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är hos allmänheten  om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och förändringstakt.

Vi har gjort en serie mätningar, sammanlagt drygt 8000 intervjuer under våren och hösten 2013 i Sverige med frågor runt en rad olika ämnen runt global utveckling såsom:

–      Demografi

–      Hälsa/sjukvård

–      Klimat

Här presenteras några av de frågor vi ställt inom Project Ignorance så här långt. 

Rapporten finns att ladda ned här

Mätningarna har gjorts i Novus riksrepresentativa Sverigepanel med drygt 1000 respondenter i varje mätning. Panelen är slumpmässigt rekryterad via telefon. För mer info se http://www.novus.se/vaara-tjaenster/sverigepanel.aspx

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: