Novus mest publicerade undersökningsföretaget

 

 

Novus är fortsatt det mest citerade
undersökningsföretaget på den svenska marknaden

Novus konsekventa arbete med att stå för
pålitliga undersökningar och vara en neutral part för våra kunder
innebär att våra undersökningar är de mest publicerade på den
svenska marknaden.

I tabellen nedan visas undersökningsföretagens
publicerade undersökningar mellan 1 augusti och 18 oktober
2013:

1 Novus 1204
2 Sifo 1034
3 Ipsos 495
4 Demoskop 363
5 United minds 360
6 Skop 324
7 Yougov 239
8 Gfk 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa Newsline (Bisnode Information AB)

Novus mål är att stå för en korrekt bild oavsett
vilken uppdragsgivaren är, vi värnar om vårt oberoende och driver
inga egna frågor utan säkerställer att undersökningen korrekt
speglar verkligheten.

– Novus levererar facit kring de frågor som vi
undersöker, att man skall kunna lita på detta satsar vi hela vår
yrkesheder på. Att våra mätningar har en sådan stor närvaro i
massmedia är ett strålande betyg på att seriösa undersökningar
efterfrågas, säger Torbjörn Sjöström VD Novus

Kontakt:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Tel: 08 535 25 821

Novus är ett undersökningsföretag som startade
2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik
med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt.
Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med
metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: