Alpro/Novus: Okunskap kring att äta hållbart

Svenskar anser att begreppet “hållbar diet” framför allt innebär att äta närodlat. Endast var sjätte person anser att växtbaserat istället för animaliskt är en viktig pusselbit i denna ekvation. Experter är överens om att denna siffra måste stiga och att det viktigaste ur ett hållbarhetsperspektiv är just en övergång från animalisk kost till en kost som innefattar mera växtbaserade alternativ. Endast 16 procent av alla svenskar förknippar en hållbar diet med att välja mer vegetabilier än animaliska livsmedel. Det visar en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Alpro.

Läs mer här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: