TV4/Novus: Många tror att (C) och (KD) åer ur riksdagen

Moderaterna anses gynnas av allianssamarbetet och en stor grupp av svenska folket tror att (C) och (KD) inte klarar 4% spärren i riksdagsvalet 2014

En majoritet av väljarna (67%) anser att moderaterna gynnas av alliansen. C och KD anses i högre grad missgynnas, endast 31% (C) och 33% (KD) anser att alliansen gynnar dessa partier. Kring FP anser 46% att de har gynnats av aliansen vilket är en lite övervikt jämfört med de som anser att det missgynnar 31%.

Bland alliansens väljare finns en större tilltro till Centerpartiets förmåga att klara 4% spärren i valet 2014, men det är trots allt även bland dessa en tredjedel som tror att de inte klarar det. 

I stort skiljer sig inte väljarnas syn i denna fråga åt mellan C och KD:s möjlighet att klara 4% spärren förutom bland SDs sympatisörer, som i högre grad tror att KD har en större chans än C.

En kort rapport finns att ladda ned här

 

Novusm%C3%A4tning:%20(KD)%20och%20(C)%20%C3%A5ker%20ur%20riksdagen

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: