Novus först i Sverige att bli ESOMAR företagsmedlem

Novus är som första svenska företag medlem i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)

ESOMAR har sedan de startade 1948 varit den ledande internationella branschorganisationen för att upprätthålla kvalitet kring marknads och opinions-undersökningar. ESOMAR definierade när det startades de första etiska reglerna för undersökningsföretag. Regler som sedan infördes bland annat i den svenska branschorganisationen SMIF. ESOMAR har sedan starten fortsatt att vara mallen för hur ett seriöst undersökningsförfarande skall ske.

När det blev möjligt att bli företagsmedlem i ESOMAR, valde Novus att ansöka direkt och är nu första svenska medlemmen.

“För Novus var det självklart att bli företagsmedlem i ESOMAR, undersökningsbranschen måste bli tydligare och mer aktivt ta ställning för hur korrekta undersökningar genomförs. Detta är ett ytterligare steg i den riktningen för Novus.” säger VD Torbjörn Sjöström

En undersökningskund måste kunna lita på vilka slutsatser som är möjligt att dra utifrån en undersökning. ESOMARS regler definierar detta tydligt utifrån etablerade forskningsrön och etiska regler.

Kontakt:
Torbjörn Sjöström
VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Mer om ESOMAR finns att läsa på deras hemsida: www.esomar.org

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: