Väljarintresset minskar kraftigt för Centerpartiet

Ladda ned rapporten som PDF här

Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval inom åldern 18-79 år under perioden 09-10 januari 2013. Deltagarfrekvensen var 57%

Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Fråga 1

Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på?

jan 2013

juni 2012

jan 2013

juni 2012

Centerpartiet

Total

Total

Alliansen

Alliansen

Ja

15%

21%

30%

44%

Nej

74%

60%

58%

41%

Vet ej

12%

10%

10%

16%

De som kan tänka sig att rösta på Centerpartiet har minskat kraftigt sedan Novus mätning i Juni 2012 från 21% till 14%

Bland alliansens väljare var stödet juni 2012 44% nu är det 30%, Moderata sympatisörer har minskat från 38% till 20%

Fråga 2

Centerpartiet fick i förra valet 6,6 procent. Tror du att Annie Lööf lyfter Centern till ett bättre resultat i valet 2014?erpa

       
 

Jan 2013

juni 2012

jan 2013

juni 2012

 

Total

Total

Alliansen

Alliansen

Ja

7%

21%

14%

35%

Nej

75%

58%

73%

47%

Vet ej

18%

22%

13%

18%

Ett kraftigt ras bland de som tror att Annie Lööf kan nå upp till valresultatet 2010, endast 7% tror på det nu, mot 21% i juni.

Bland alliansens väljare har detta minskat kraftigt från 35% till 14%

Fråga 3

Har ditt förtroende för Centerpartiet ökat eller minskat på grund av den senaste tidens debatt kring deras politik?

Total

Alliansen

S+V+MP

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Ökat

3%

4%

2%

6%

2%

2%

1%

Oförändrat

38%

41%

38%

47%

45%

30%

26%

minskat

49%

48%

51%

32%

39%

60%

70%

vet ej

10%

6%

9%

16%

13%

13%

3%

49% anser att förtroendet har minskat, inga nämnbara skillnader

Förtroendet har minskat kraftigast bland de äldre åldersgrupperna 50-79 år.

Potentiella väljare alla partier:

Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? jan 2013 juni 2012 jan 2013 juni 2012
Centerpartiet Total Total Alliansen Alliansen
Ja 15% 21% 30% 44%
Nej 74% 60% 58% 41%
Vet ej 12% 10% 10% 16%
         
Moderaterna        
Ja 43% 41%    
Nej 49% 48%    
Vet ej 9% 11%    
         
Folkpartiet        
Ja 25% 26%    
Nej 63% 57%    
Vet ej 12% 17%    
         
Kristdemokraterna        
Ja 14% 15%    
Nej 75% 70%    
Vet ej 10% 14%    
         
Socialdemokraterna        
Ja 45% 45%    
Nej 43% 38%    
Vet ej 12% 16%    
         
Vänsterpartiet        
Ja 21% 24%    
Nej 67% 62%    
Vet ej 12% 14%    
         
Miljöpartiet        
Ja 29% 35%    
Nej 56% 47%    
Vet ej 15% 18%    
         
Sverigedemokraterna        
Ja 17% 14%    
Nej 75% 75%    
Vet ej 8% 11%    
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: