Novus partiernas bästa fråga, Centerpartiet

Rapporten finns att ladda ned här

Centerpartiet har inte lyckats skapa associationer kring någon av Novus uppmätta politiska frågor sedan våra mätningar i februari 2010 till senaste mätningen Januari 2013.

Den enda förändring som kan anas i mätningarna är en minskad association med deras tidigare kärnfrågor, Företagande och Miljö. Där har siffrorna snarare halverats under den senaste tiden.

Bland regeringspartierna har Moderaterna större stöd i dessa frågor. Företagande 32%,  Miljö 9% och Regionalpolitik 12%.

Folkpartiet utmärker sig på utbildningsfrågan där 17% anser att de har bäst politik i den frågan.

Kristdemokraterna utmärker sig i familjepolitiken där 11% anser att de har bäst politik i den frågan.

Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år, senaste mätningen under perioden 10-16 januari 2013

Rapporten finns att ladda ned här

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: