Novus för NHR: Nytt jobbreformsförslag skapar jobb och är populärt hos svenska folket

Fyra av tio av NHR:s (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) medlemmar med nedsatt arbetsförmåga vill jobba mer. Därför lanserar NHR en modell för att få fler i arbete: Flexjobb. Enligt en NOVUS-mätning så ställer sig sju av tio svenskar ställer sig positiva till kärnan i Flexjobbsförslaget. 

I Sverige finns ca en miljon med en funktionsnedsättning och ca 500 000 upplever att denna nedsättning leder till nedsatt arbetsförmåga. Enligt en undersökning från Svenskt Nätringsliv finns det i denna grupp en arbetskraftsreserv på över 200 000 personer.

Enkätundersökningar bland NHR:s medlemmar visar att var tredje i yrkesverksam ålder är rädd för att bli av med jobbet och att en av fem med nedsatt rörlighet på grund av sjukdomen Multipel Scleros (MS) har förlorat jobbet till följd av sin nedsatta rörlighet.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1024 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, under perioden 21-26 juni 2012.

Läs NHR:s rapport här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: