Sverige vinner flest OS guld i Norden enl Novusundersökning

Novus har tillsammans med sina nordiska samarbetspartnern undersökt förväntingarna inför Sommar OS i London 2012. Nedan följer en sammanställning av undersökningen

Sverige får flest guldmedaljer I alla fyra länderna är det flest som tror att Sverige får flest guldmedaljer (49 % i genomsnitt). Därefter kommer Norge (16 % i genomsnitt) förutom bland danskarna som tror att danmark får näst flest guldmedaljer.

Danmark får minst antal guldmedaljer Sammanslaget alla fyra länderna är det störst andel som tror att Danmark får minst antal (33 % i genomsnitt), därefter kommer Finland (30 % i genomsnitt). Endast Danmark tror att finland får färre medaljer än Danmark.

Antal guldmedaljer man tror att det egna landet tar Danskarna är mest optimistiska till antalet guldmedaljer det själva tar, Finländarna minst optimistiska.

Nedan sammanställs det genomsnittliga antalet guldmedaljer man tror att det egna landet tar:

Danmark: 3,3 guldmedaljer Sverige: 2,7 guldmedaljer Norge: 2,5 guldmedaljer Finland: 0,7 guldmedaljer

Danskarna är stoltast över sina egna prestationer vid tidigare Sommar OS Danskarna har störst andel som i mycket hög grad är stolta över sina egna prestationer vid sommar OS (25%). Finländarna är de som är minst nöjda 13% mycket liten grad.

De mest populära OS grenarna Sammanslaget på de nordiska länderna så är dessa de tre populäraste OS grenarna:

  1. Friidrott 53 %
  2. Handboll 24 %
  3. Fotboll22 %

Delar man upp det per land så ser man vissa skillnader:

 

Danmark

 

 

Sverige

 

Norge

 

Finland

1. Friidrott (40 %)

1. Friidrott (61 %)

1. Friidrott (43 %)

1. Friidrott (70 %)

2. Handboll (39 %)

2. Fotboll (31 %)

2. Handboll (37 %)

2. Fotboll (24 %)

3. Fotboll (17 %)

3. Simning (26 %)

3. Fotboll (18 %)

3. Simning (14 %)

Finländarna räknar med att se minst antal timmar på OS i TV per dag Danmark: 1,8 timmar Norge: 1,8 timmar Sverige: 1,7 timmar Finland: 1,5 timmar

Intresset för Sommar OS Det är ungefär samma intresse för OS i alla de nordiska länderna.

I allmänhet, vilken grad är du intresserar av sommar-OS?

 

Danmark (%)

Norge (%)

Sverige (%)

Finland (%)

Mycket hög grad

14

10

11

11

Ganska hög grad

34

34

34

36

Ganska låg grad

33

33

27

31

Mycket låg grad

19

22

27

21

Vet ej

1

1

0

1

Total

1003

1032

1024

800

Faktaruta: Undersökningen är genomförd av Nordic Research Alliance som består av opinionsinstituten: Analyse Danmark (Danmark), Respons Analyse (Norge), Novus (Sverige) och Otantatutkimus Oy (Finland). Undersökningen är genomförd på ett represenativt urval från ovanstående instituts webpaneler, fördelat på ca. 1.000 respondenter från Danmark, Norge ooch Sverige samt 800 respondenter från Finland.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: