Män anser sig vara bättre än de flesta på privatekonomi och pensionssparande

Män har gott självförtroende när det gäller privatekonomi. Hela 94 procent tycker att deras kunskaper i privatekonomi är som genomsnittet eller bättre. De anser också att de vet mer om pensionssystemet och kan mer om aktie- och fondsparande än de flesta andra. Det visar en ny undersökning från AMF. Samtidigt är utfallet i männens premiepensionssparande bara marginellt bättre än kvinnors.
På uppdrag av AMF har undersökningsföretaget Novus frågat över 3000 män och kvinnor runt om i landet hur stora kunskaper de anser sig ha om privatekonomi, pensioner och aktie-/fondsparande. Undersökningen visar att män i betydligt högre utsträckning än kvinnor säger att de har bättre kunskaper än genomsnittet. Samtidigt kan det konstateras att skillnaden är marginell mellan mäns och kvinnors resultat av premiepensionsvalen.

Läs hela pressmeddelandet här (länk till AMF:s hemsida)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: