Novus för Dagens Industri: Väljarna sviker Annie Lööf

Efter turerna om dyra konferenser och krognotor rasar förtroendet för Centerledaren och näringsministern Annie Lööf.

Enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Dagens industri, där 1.000 personer tillfrågats, har endast 12 procent stort förtroende för henne. Nästan hälften, 49 procent, säger sig ha lågt förtroende för Lööf.

Siffrorna visar enligt tidningen på en kraftig försämring jämfört med för ett halvår sedan, då nästan var femte hade stort förtroende för ministern.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1.000 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, under perioden 16-17 augusti 2012.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: