Var fjärde annonsör ökar medieinvesteringarna 2012

Sveriges Annonsörer genomför årligen en undersökning bland medlemmarna om planerade investeringar i marknadskommunikation. ?Trots finansiell oro runtom i världen svarar var fjärde annonsör att de avser att öka investeringarna i marknadskommunikation under 2012.

– Det är ett positivt men också överraskande resultat. Reklam- och medieinvesteringarna har under lång tid varit en tydlig konjunkturindikator. När investeringarna minskat har det varit en tidig signal på en annalkande lågkonjunktur och ökningar har varit ett tecken på högkonjunktur. Men frågan är om detta samband fortfarande gäller, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Undersökningen är genomförd av Sveriges Annonsörer i samarbete med Novus under november månad och besvarades av 153 marknadschefer eller motsvarande.

Läs hela artikeln på Sveriges Annonsörers hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: