2,7 miljoner känner sig ensamma i Sverige

Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Röda Korset har drygt 40 procent av Sveriges befolkning över 30 år känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året.

En av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt och två av tre har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet.

Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa. Ensamheten är en tung följeslagare och för att lindra den möter Röda Korset bland annat årligen 32 500 äldre genom besök och aktiviteter.

– Ensamhet har många ansikten och kan vara smärtsam. För många som får stöd av Röda Korset innebär det ett bättre och rikare liv och för andra kan det handlat om att få livskraften tillbaka, säger Lena Tynnemark, samordnare för besöksverksamheten inom Röda Korset.

För att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet gav Röda Korset i uppdrag åt Novus att göra en undersökning i Sverige. 1 945 personer från 30 år svarade på en webbenkät under november och bland svaren kan man utläsa att många känner sig ensamma och att det både finns skuld- och skambelagda frågor i samband med ensamhet.

Läs hela pressmeddelande på Röda Korsets hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: