Unionen: Olika a-kasseavgifter påverkar inte avtalskraven

Fack och arbetsgivare är eniga – de differentierade a-kasseavgifterna har ingen betydelse i avtalsrörelsen och dessutom anses modellen orättvis. Två tredjedelar av de svarande anger att a-kasseavgiften inte har någon betydelse alls när man sätter sina avtalskrav. Det visar en ny undersökning från Unionen som presenteras i dag.

Novus Opinion har på uppdrag av Unionen genomfört en intervjuundersökning bland förhandlingschefer och avtalssekreterare på fackförbund och arbetsgivarorganisationer för att utreda om nivån på a-kasseavgiften har någon betydelse när parterna formulerar sina avtalskrav. Undersökningen omfattar både den senaste och den kommande avtalsrörelsen.

21 intervjuer genomfördes per telefon under perioden 7-22 september 2011.

Läs mer om undersökningen på Unionens hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: