Chefsbarometern: Chefer avvaktande till konjunkturen

Jämfört med förra året känner allt fler chefer oro över den ekonomiska utvecklingen. Så många som åtta av tio chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt.

Samtidigt har andelen chefer som tror att varsel eller uppsägningar blir aktuella mer än fördubblats. Det visar en undersökning bland 1 502 chefer gjord av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna under perioden 5-15 augusti 2011.

Läs mer om undersökningen på Ledarnas hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: