Rapporteringen om kungen den nyhetsföljetong vi helst lämnar bakom oss 2012

Novus tar hjälp av svenskarna och summerar det gångna året. Vi ställde frågan “Vilken nyhetsföljetong under 2011 är du mest trött på?”. Undersökningen visar att svenskarna är mest trötta på rapporteringen om kungen (37%).

På andra plats kommer SAAB-affären (30%), och på tredje plats Håkan Juholts lägenhetsaffär (20%).

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1.082 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, under perioden 8-13 december 2011.

För mer information om undersökningen kontakta Jenny Franzén tel. 0739-403914, Jenny.franzen@novusgroup.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: