Nyhetsrubriker innehållande “kaos”,”kris” och “chock” skrämmer inte svensken nämnvärt

Endast 7 procent av svenskarna uppger att de är mycket oroliga för den egna privatekonomin när de tänker på den senaste veckans rapportering om världsekonomin.  Knappt tre av tio uppger att de inte alls är oroliga. De som är minst oroliga är studenterna, 41 procent och pensionärerna, 37 procent.

Hälften av svenskarna har enligt undersökningen inga aktier och av de som har aktier uppger endast 4 procent att de sålt de mesta de hade och 4 procent säger att de sålt de aktier som gick ner. Pensionärer är de som tror mest på den svenska börsen, de tror i högre utsträckning än andra grupper att börsen kommer att gå något uppåt de närmaste tre, sex och tolv månaderna.

Var tredje svensk uppger att de har eller kommer vidta någon/några åtgärder gällande sin privata ekonomi på grund av världsekonomin. De åtgärder som kommer i topp är minskade utgifter för kläder, nöjen och restaurangbesök, ökat sparande samt vänta med investeringar.

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Sverigepanel under perioden 9 – 11 augusti 2011. Allmänheten, 16 år och äldre 1000 intervjuer har genomförts Panelen är rekryterad från ett riksrepresentativt urval För mer information:

Irena Busic Affärsområdeschef Opinion Tel. 0720-700 410 irena.busic@novusgroup.se

Ladda ned pressmeddelandet här

Ladda ned rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: