Föräldrar allt mer nöjda med barnens skola

7 av 10 föräldrar är nöjda med sitt barns skola visar en ny undersökning som Lärarförbundet låtit Novus göra. Föräldrarna är samtidigt mer nöjda än 2008. Undersökningen visar också att 9 av 10 föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan. De nya siffrorna visar tydligt att föräldrarna inte känner igen sig i den förenklade bilden av en dålig svensk skola.

Lärarförbundet har tillsammans med Novus undersökt föräldrars attityder till skolan. Undersökningen visar att 7 av 10 (70 procent) föräldrar är mycket eller ganska nöjda med skolan i allmänhet.
3 av 4 föräldrar (74 procent) är nöjda med sina barns lärare. Samtidigt visar undersökningen att mycket få tycker att deras barns lärare är dåliga. Nästa alla (89 procent) av de tillfrågade föräldrarna upplever att deras barn trivs i skolan.
– Undersökningen visar att Sveriges lärare gör ett mycket bra jobb som uppskattas av föräldrarna. Den förenklade bilden av skolan som ofta visas upp känner föräldrarna uppenbarligen inte igen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Föräldrarna är mer nöjda med sitt barns skola än skolan i allmänhet. 76 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns skola. Väldigt få föräldrar är missnöjda – färre än 1 av 10 uppger att de är missnöjda med sina barns skola. Föräldrarna har dessutom blivit mer nöjda med skolan. Lärarförbundet undersökte även föräldrars attityder till skolan 2008 och då uppgav 68 procent att de var nöjda sitt barns skola. De med barn i friskola är mer nöjda med sitt barns skola (88 procent) än de med barn i kommunal skola (74 procent).

 – Att föräldrarna är mer nöjda med barnens skola än för tre år sedan nyanserar bilden av en skola som försämras. Många skolor håller en bra kvalitet som föräldrarna är nöjda med. Skolan har främst försämrats i socialt utsatta områden med många elever i behov av särskilt stöd. Lärarna får tyvärr aldrig chansen att sätta in de stödåtgärder som behövs och då når inte eleverna sin fulla potential, konstaterar Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:? Lärarförbundets pressekreterare Pontus Haag 070-172 00 39 Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: