De flesta positiva till att göra egna val

Mer än 7 av 10 tycker det är positivt att de själv kan välja vem som ska förvalta deras pensionskapital, men nästan lika många tycker att det är svårt att välja. Val av pensionsförvaltare och elbolag anses ha störst konsekvens för familjens framtida ekonomi, det visar en undersökning som AMF har gjort i samarbete med Novus.

Som konsument erbjuds man ständigt en rad olika valmöjligheter. AMF har undersökt hur allmänheten ställer sig till möjligheten att själv göra val när det gäller elbolag, telebolag, pensionsförvaltare och skola eller dagis. Cirka 7 av 10 tycker generellt sett att det är bra att det finns olika valmöjligheter. 63 procent uppger också att de själva aktivt har valt pensionsförvaltare.

–       Den allmänna bilden av hur vi ser på val är oftast förknippad med att det är jobbigt att vi måste ta så många egna beslut, trots det är allmänheten mycket positiv till möjligheten att göra egna val. Vi vill kunna välja, men vi tycker det är jobbigt. Det är viktigt att de som vill ha valfrihet får det, men det är lika viktigt att det finns bra alternativ för dem som inte vill välja eller tycker att det är för svårt. När det gäller val för tjänstepensionen kan man också alltid göra ett omval om man inte skulle vara nöjd, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

Gruppen 65 plus är de som i störst utsträckning är mest nöjda med sina val och dessutom de som oftast söker information inför ett beslut.

–       De mest pålästa är de som är nöjdast. Det behöver inte betyda att det är denna grupp som gör de bästa valen, jag tror snarare att det visar på att de i större utsträckning har rätt förväntan över vad det aktiva valet kan ge och då blir man också nöjdare med resultaten, menar Carina Blomberg.

Enligt undersökningen är det svårast att välja pensionsförvaltare och lättast att välja telebolag. Kvinnor tycker i högre grad än män att det är mycket svårt (40 procent jämfört med 28 procent) att välja pensionsförvaltare. De viktigaste valen ur ett ekonomiskt perspektiv anses, enligt undersökningen, vara val av elbolag och pensionsförvaltare. Över hälften anser att dessa val har störst konsekvens för familjens ekonomi.

–       Både val av elbolag och pensionsförvaltare kan ha mycket stor betydelse för den framtida ekonomin. En procentenhets skillnad i avkastning på tjänstepensionskapitalet under ett arbetsliv kan ge hundratusentals kronor extra i slutändan, säger Carina Blomberg.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av AMF under maj 2011. Urvalet bestod av 963 webbintervjuer med allmänheten (från 25 års ålder).

Länk till underlag för undersökningen.

För frågor, kontakta: Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se Emelie Ericson, PR och Information AMF, 070- 208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 365 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,9 miljoner sparare. AMF Fastigheter och AMF Fonder är helägda dotterbolag till AMF.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: