Novus tecknar treårsavtal med Sveriges Radio

Sveriges Radio och undersökningsföretaget Novus har tecknat ett treårsavtal där Novus ska bygga en lyssnarpanel för Sveriges Radio. Syftet med panelen är att genomföra lyssnarundersökningar som ett verktyg att utvärdera och utveckla arbetet på Sveriges Radio. Novus skall bygga upp, administrera och genomföra undersökningar i panelen.

Avtalet är ett resultat av den upphandling Sveriges Radio genomfört där undersökningsföretagen kunnat delta. Efter utvärdering av inkomna anbud föll valet på Novus i konkurrens med övriga undersökningsföretag som lämnade anbud.

Alf Sjöström, VD säger i en kommentar:

“Vi är stolta över att Sveriges Radio väljer Novus som leverantör av sina undersökningsbehov, samtidigt som vi får en bekräftelse på att våra satsningar på hög kvalitet och precision faller väl ut”, säger Alf Sjöström, Novus VD

Frågor besvaras gärna av Gun Pettersson, Affärsområdeschef

För ytterligare information kontakta Novus: Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Tel: 08 535 25 820. Hemsida: www.novus.se

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: