Novus inleder fler stora samarbeten

AMF, Apoteket AB och Akademikerförbundet SSR följer den internationella trenden genom att satsa på att lyssna mer på sina kunder/medlemmar via paneler. Novus skall bygga upp, administrera och genomföra undersökningar i panelerna.

De tre nya avtalen är ett resultat av Novus satsning på teknik och kompetent personal som snabbt och enkelt stödjer kunderna med bättre och flexiblare verktyg för kundpaneler.

“Vi är stolta över att dessa företag väljer Novus som leverantör av sina undersökningsbehov, samtidigt som vi får en bekräftelse på att våra satsningar på undersökningar via paneler är helt rätt”, säger Kicki Molin, Affärsutvecklingschef Novus.

Kunderna säger:

“Satsningen på panelen är ett viktigt steg för AMF eftersom vi snabbare vill kunna förstå kundernas behov och frågeställningar. Det handlar om att ännu bättre kunna möta dessa behov i utvecklingen av produkter och tjänster” Stina Sandell, Informationschef AMF

“Novus tar nu över hanteringen av vår kundpanel som är tänkt att bli ett strategiskt verktyg för oss, där vi planerar att även dra nytta av resultaten i vår dagliga verksamhet.”              Eva Fernvall, Varumärkesdirektör Apoteket

“När nu Novus bygger vår medlemspanel planerar vi en än tätare dialog med våra medlem-mar och kommer att fortsätta att använda resultaten från undersökningarna till våra viktigaste frågor”                                 Stina Andersson, Press- och kommunikationschef Akademikerförbundet SSR

För ytterligare information kontakta: Kicki Molin, Affärsutvecklingschef Novus Group kicki.molin@novusgroup.se. Tel: 46 720 70 0419

Per Fernström Affärsområdeschef per.fernstrom@novusgroup.se Mobil 0739-40 39 19

 

 

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: