Ledarna/Veckans Affärer: Rädsla orsakar diskriminering

Okunskap och osäkerhet. Det är de största anledningarna till att funktionsnedsatta personer diskrimineras vid anställningar, enligt en undersökning som Veckans Affärer och Ledarna låtit Novus göra.

Chefsorganisationen Ledarnas stora mångfaldsundersökning i vintras visade att  medlemmarna ser funktionsnedsättning som den svåraste av de sju diskrimineringsgrunderna att hantera. Därför ligger fokus på funktionshinder i en ny Novus-undersökning som Ledarna gjort i samarbete med Veckans Affärer.

Resultatet visar tydligt att de främsta orsakerna till chefernas svårigheter att hantera funktionsnedsatta är att de känner sig osäkra och okunniga. Därför väjer de för frågan. Men rädslan för extra kostnader samt hård press på leverans och små marginaler är andra orsaker.

Detta avspeglar sig också i frågan om hur stor betydelse stödåtgärder från olika myndigheter har för beslutet att anställa en person med funktionsnedsättning. 20 procent hävdar att stödåtgärder är avgörande för beslutet. 20 procent tycker inte att det har med saken att göra. 60 procent anser att det påverkar beslutet.

Undersökningen skickades ut till 1200 av Ledarnas medlemmar, och svarsfrekvensen uppgick till ca 50 procent.

Läs mer om undersökningen på Veckans Affärers hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: